ทริคสำหรับเจ้าของธุรกิจเลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์อย่างไรให้ตอบโจทย์และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

June 10, 2022

ทริคสำหรับเจ้าของธุรกิจเลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์อย่างไรให้ตอบโจทย์และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า เรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของการทำธุรกิจเแบบออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์แบบเต็มตัว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การแข่งขันในโลกออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องการใช้บริการ Digital Marketing Agency เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ แต่เชื่อว่า หลายๆ ธุรกิจอาจจะมีปัญหาไม่รู้ว่าจะเลือกโดยใช้เกณฑ์อะไรตัดสินดี กลัวเลือกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตอบโจทย์ วันนี้พวกเรา WIS Marketing บริษัทโฆษณาออนไลน์ รับลงโฆษณาออนไลน์ เลยมีเทคนิคดีๆ ในการเลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์มาฝากกัน

1. ดูแฟ้มผลงานลูกค้าเก่าๆ
การเลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ก็เหมือนกับการจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน โดยเราควรขอดูผลงาน หรือ portfolio ก่อน ซึ่งการดูแฟ้มผลงานของลูกค้าเก่าๆ จะช่วยบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนซี่เจ้านั้นหลายๆ ด้าน เช่น ประสบการณ์การทำงาน, ความน่าเชื่อถือ และความถนัดในการทำการตลาดให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ

2. ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ
ปัจจัยต่อมาที่คุณควรพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการเอเจนซี่การตลาดออนไลน์คือ เอเจนซี่เจ้านั้นมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับหรือไม่ หรือที่เรียกว่า “Socia Proof” โดยวิธีการดู Social Proof ที่ง่ายที่สุดก็คือ การดูว่าเอเจนซี่เจ้านั้นมีการรับรอง หรือ Testimonial หรือไม่ โดยบริษัทเอเจนซี่ส่วนใหญ่มักจะใส่ข้อมูลส่วนนี้ในช่องทางเว็บไซต์ 

3. วัฒนธรรมการทำงานและการให้คุณค่าของเอเจนซี่
อย่างที่กล่าวไปในข้อที่ 1 ว่าการเลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ก็เหมือนกับการ recruite คนเข้ามาทำงาน หากบุคคลนั้นมี mindset และ attitude ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและการให้คุณค่าในการทำงานขององค์กร ก็จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

4. ความเพียบพร้อมด้านเครื่องมือและข้อมูล
ในการเลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์นอกจากจะต้องดูความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรแล้ว ความเพียบพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือ นวัตกรรม และข้อมูลที่ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์

5. มีบริการครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม
เอเจนซี่การตลาดออนไลน์บางเจ้าอาจจะมีแพ็กเกจการบริการน้อย ไม่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ทางที่ดีแนะนำให้เลือกเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่มีแพ็กเกจการบริการที่เพียบพร้อมแบบ one-stop-service ไม่ว่าจะเป็น SEO, SEM, Website, Social Media Marketing, VDO Production จะดีกว่าเผื่อในกรณีที่คุณต้องการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ในอนาคตจะได้ต้องคอยหาเอเจนซี่เจ้าใหม่

WIS Marketing ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เราคือหนึ่งในเอเจนซี่การตลาดออนไลน์แถวหน้าของเมืองไทย ที่ให้การบริการด้าน digital marketing แบบ one-stop-service การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าหลากหลายแวดวงอุตสาหกรรม รวมถึงมีการนำนวัตกรรมและ data มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ให้ถึงขีดสุด

TIPS FOR BUSINESS OWNER: HOW TO CHOOSE DIGITAL MARKETING AGENCY IN ORDER TO GET THE BEST RESULT
Nowadays, we have to admit that we are in the era of transferring from offline to online marketing completely. So, many brands are looking for agencies to assist in digital marketing. But the brands may be forced with problems like not knowing how to choose the right agency. So, in this article WIS Marketing is going to show you the tips to hire the best agency for your business. 

1. Check a portfolio
Hiring a digital marketing agency is like hiring the new employees that you have to see their portfolio first because it will make you know their experience, credit, skill and expertise.

2. Credit and Acceptability
The next qualification that you have to consider is credit and acceptability. The easiest way that you can know is testimonial. Most agencies will show this information on the website

3. Organizational Culture and Work ValueAs we say in tip number 1 that hiring a digital marketing agency is like recruiting. If an employee has a mindset or attitude that fits in your organizational culture and work value, it will make your work easier

.4. Tool and Data
In addition to the expert of the agency, tools and data are important too because these things are the factors that will help your marketing more effectively. 

5. Comprehensive Service
Last but not least you should choose a one-stop-service digital marketing agency that has the services to cover every platform such as SEO, SEM, Website, Social Media Marketing, Retarget in case you want to extend the marketing channel in the future. 

WIS Marketing Digital Marketing Agency Bangkok is one of the top digital marketing agencies in Thailand that provide full option services, guaranteed with the long experience that we take care of the customers in various industry fields including bringing innovation and data in order to maximize marketing efficiency.

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เคียงข้างคุณในทุกธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน WE GROW TOGETHER.
By your side in every business, ready to grow together. WE GROW TOGETHER.