เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับเว็บไซต์ ด้วยการทำคอนเทนต์คำถาม-คำตอบ (FAQ)

February 25, 2022

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับเว็บไซต์ ด้วยการทำคอนเทนต์คำถาม-คำตอบ (FAQ)

เป้าหมายหลักของการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ คือ การทำให้เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในหน้าแรกบนหน้าแสดงผลการค้นหา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พบเห็นคลิกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นก็คือการทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ วันนี้พวกเรา WIS Marketing รับลงโฆษณาออนไลน์เลยจะมาแชร์เทคนิคการทำคอนเทนต์คำถาม-คำตอบ หรือ FAQ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ SEO ให้เว็บไซต์ของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

FAQ คืออะไร? 
FAQ นั้นย่อมาจาก Frequently Asked Questions ซึ่งเป็นการรวบรวมคำถามที่ลูกค้ามักจะถามเข้ากันมาบ่อยๆ ในหัวข้อต่างๆ การทำคอนเทนต์ประเภทนี้จะช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการตอบคำถามลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการสรุปข้อมูลในเว็บไซต์ให้อยู่รูปแบบข้อมูลชุดเล็กๆ ซึ่งจะสามารถเพิ่ม Organic Impression และยังส่งผลให้ CTR ดีขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการสร้างคอนเทนต์ FAQ

1. รวบรวมและจัดอันดับคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด
คำถามที่ลูกค้าถามเข้ามามีมากมาย ฉะนั้นอันดับแรกให้เราทำการรวบรวมคำถามที่ลูกค้ามักจะถามซ้ำๆ จากนั้นทำการคัดเลือกคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด 5 -10 คำถาม 

2. ตอบคำถามที่ลูกค้าถามบ่อยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และทุกคำตอบควรมี Keyword 
ลำดับต่อมาให้เราทำการตอบคำถามเหล่านั้นอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หากมีศัพท์เทคนิคก็ควรบอกความหมาย หรือเลือกใช้คำเทียบเคียงที่เข้าใจได้ง่ายกว่าแทน นอกจากนี้ ในคำตอบนั้นควรมี Keyword สำคัญๆ ที่ลูกค้ามักจะชอบค้นหาบ่อยๆ 

3. กระจายคอนเทนต์ FAQ หลายๆ ช่องทาง
เราไม่ควรจำกัดการตอบคำถาม FAQ เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เพราะอย่าลืมว่าการเดินทางของลูกค้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่หน้าเว็บไซต์ แต่ยังมีโซเชียลมีเดียอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรมีการกระจายคอนเทนต์ FAQ ด้วยการแชร์ในหลายๆ ช่องทาง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเว็บไซต์นั่นเอง .และนี่คือทั้งหมดการทำคอนเทนต์คำถาม-คำตอบ (FAQ) แบบง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของคุณได้อย่างยั่งยืน

WIS Marketing เราคือ Digital Marketing Agency บริษัทโฆษณาออนไลน์ที่พร้อมยกระดับแบรนด์ของคุณสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร 

Improve SEO for Your Website with FAQ Content
The goal of SEO is to get a company's website to appear on the first page of a search engine's results page. Several elements contribute to achieving that goal, one of which is the creation of high-quality content. As a result, in this article, we'll show you how to generate FAQ content that will enhance your website's SEO excellently

What Is FAQ?
The term FAQ stands for Frequently Asked Questions, and it refers to a collection of questions that customers frequently ask. This content will save you time in responding and will also allow you to condense all of the information into a smaller format, which will aid in increasing organic impressions and increasing CTR

Steps to create FAQ Content

1. Collect the questions that customers frequently ask
First, you have to collect the questions that customers always ask and then pick 5-10 questions to answer

2. Answer the questions in easy-to-understand language, and each answer should include the keywords
After that, you must provide a thorough response to the question using simple words. If there is a technical term, you must explain what it means. Furthermore, each answer should include the keywords that the customer always searches for

3. Spread the FAQ content on various channels
Customers don't just go to your website; they also go to Facebook, Instagram, Twitter, and other social media sites. As a result, you should share your FAQ content on numerous channels to improve traffic..So, this is how to make FAQ content in a straightforward approach that will help your website's traffic grow over time..WIS Marketing is a digital marketing agency that can help your company succeed by providing one-stop digital marketing services.

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เคียงข้างคุณในทุกธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน WE GROW TOGETHER.
By your side in every business, ready to grow together. WE GROW TOGETHER.