เทคนิคการทำ SEO ด้วยการเขียนบทความแบบ E-A-T ให้ถูกใจ Google

February 08, 2022

เทคนิคการทำ SEO ด้วยการเขียนบทความแบบ E-A-T ให้ถูกใจ Google

ในปี 2020 มีผู้ใช้ Search Engine จาก Google มากถึง 2 แสนล้านครั้งต่อวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Google มีการพัฒนาอัลกอริทึ่มอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ค้นหาข้อมูลได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ดังนั้นสิ่งที่ผู้เขียนบทความ SEO ควรให้ความสำคัญก็คือ “ความน่าเชื่อถือของบทความ” ด้วยการใช้เทคนิคการเขียนแบบ E-A-T.

E-A-T คืออะไร? 
E-A-T คือ หลักเกณฑ์ที่ Google เพื่อเป็นเกณฑ์ในการทำคอนเทนต์หรือเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ซึ่ง E-A-T นั้นย่อมาจากคำว่า Expertise, Authoritativeness และ Trustworthiness โดยการเขียนบทความตามหลักการของ E-A-T จะทำให้บทความที่เราเขียนอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่ผู้คนจะพบเห็นเว็บไซต์ของเราเป็นลำดับแรก และมีโอกาสสูงที่จะคลิกเข้ามารับชม.

หลักการเขียนบทความด้วยเทคนิค E-A-T1. Expertise
Expertise คือ การที่ผู้เขียนสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้อ่านโดยประหนึ่งว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ โดยการทำเช่นนี้ได้ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายของผู้อ่าน ว่าต้องการอะไร ชอบอ่านบทความประเภทไหน หรือมีกระแสอะไรเกิดขึ้นใหม่บ้าง รวมถึงควรทำการบ้านเพิ่มเติมว่า สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากบทความที่เราเขียน และบทความนั้นสามารถต่อยอดหรือสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ดีขึ้น.

2. Authoritativeness
Authoritativeness คือ การที่ผู้เขียนสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของหรือตัวตนของตนเองในบทความนั้นได้รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ในสายงานนั้นๆ โดยหลักในการทำเว็บให้ Authoritative คือต้องเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาเองโดยที่ไม่นำเนื้อหาของคนอื่นมาใส่ ให้ผู้อ่านสามารถทราบถึงประวัติของ
ผู้เขียนได้ และพยายามเขียนเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน.

3. Trustworthiness
Trustworthines คือ การสร้างความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ เช่น การสร้างช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง การระบุตำแหน่งที่ชัดเจน ในกรณีที่มีหน้าร้านค้า หรือบริษัท เพื่อติดต่อ การสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความปลดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น.

สรุป
E-A-T เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการเขียนบทความที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำ SEO เนื่องจาก E-A-T จะช่วยทำให้บทความในเว็บไซต์มีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้อัลกอริทึ่มของ Google จัดอันดับเว็บไซต์ของเราให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นในหน้าแสดงผลการค้นหา นอกจากนี้ หลัก EAT ยังสามารถนำไประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ทุกประเภท เช่น เว็บไซต์ข่าวสาร เว็บไซต์กีฬา บอร์ดสนทนา โดยหากเนื้อหาของเว็บไซต์ยิ่งถูกต้องตามหลัก EAT มากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะถูกแสดงในหน้าแรกมากเท่านั้น.WIS Marketing บริษัทโฆษณาออนไลน์ เรามีบริการรับทําการตลาดออนไลน์ด้วย SEO
ที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ได้รับการจัดอันดับในหน้าแรกบน Google พร้อมทั้งทำให้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณมียอดการเข้าชมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

E-A-T : the Technique That Make Your Website Be Ranked on Google’s First Page.
In 2020, people search for information by search engine more than 200 billion times per day. Hence Google has developed an algorithm continuously in order to make people find accurate and reliable content. So, the writer should pay attention to the quality and truth in content by using the E-A-T technique.

What Is E-A-T?
E-A-T is the principle that Google uses as a guideline of writing content on the website. E-A-T comes from the first letter of these words; Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness. Writing content by using E-A-T can make your website reach the top on Google’s page which has a high chance to make people see your website prior and click to visit. 

How to Write the Article with E-A-T 1. Expertise
Expertise is the way that writers show that they are the expert. The way to make content  more expert is the writer has to know which type of content that people want to read? Which topic is trending? and how can the reader expand the knowledge that they get from the content?.

2. Authoritativeness
Authoritativeness is the way that writers can prove that they are the owner of content and clarify that they are the expert. The way to make your content get authoritative is you have to write your own original content and tell a little about your identification. 

3. Trustworthiness
Trustworthiness is the way that writer have to create the trustiness in content by the plenty of ways such as creating the contact channel, identify obvious location of business in case of the business has a shop, create the privacy policy to protect the private information of visitor etc.

Summary
E-A-T is one of the techniques that profit your SEO by making your content be more quality and reliable which makes Google rank your website on the top of the search engine result page. In addition, E-A-T can apply to various types of websites such as news, sports, webboard etc. If you can create the content more accurately with E-A-T, it means the more your website will pop up on the first page. 

WIS Marketing provides SEO services that make your website rank first of Google and increase the traffic sustainably.

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เคียงข้างคุณในทุกธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน WE GROW TOGETHER.
By your side in every business, ready to grow together. WE GROW TOGETHER.