รู้จัก Music Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ทำให้แบรนด์โดดเด่นและเป็นที่จดจำด้วยพลังของเสียงเพลง

June 28, 2022

รู้จัก Music Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ทำให้แบรนด์โดดเด่นและเป็นที่จดจำด้วยพลังของเสียงเพลง

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการสร้างแบรนด์ก็คือ การทำให้ผู้บริโภครู้จักและจดจำแบรนด์ได้อย่างขึ้นใจ ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่า วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำได้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ชื่อ โลโก้ และสโลแกน ก็คือ การใช้เสียงเพลง หรือที่เรียกว่า Music Marketing มันคืออะไร? และจะสามารถทำได้อย่างไร? ในบทความนี้ WIS Marketing รับลงโฆษณาออนไลน์ สรุปมาให้แล้ว

ความหมายของ Music Marketing
Music Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้การสื่อสารผ่านเสียงดนตรี เช่น การสร้างแคมเปญทางการตลาดด้วยการทำเพลงที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ การสร้างความจดจำได้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ซึ่งโดยส่วนใหญ่การทำ Music Marketing มักจะไม่เน้นเพียงการขายเพียงอย่างเดียว แต่มักจะเป็นการสร้างตัวตนของแบรนด์ในมิติอื่นๆ ผ่านทางเสียงเพลงให้แก่ผู้บริโภค

เสียงเพลงช่วยในการทำการตลาดได้อย่างไร?
Eric Sheinkip ประธานของ Music Dealers และผู้ร่วมประพันธ์หนังสือเรื่อง “Hit Brands: How Music Builds Value for the World’s Smartest Brands” ได้กล่าวเอาไว้ว่า ดนตรีสามารถสร้างคุณค่าให้กับ แบรนด์ได้หลายประการ เช่น 

1. การสร้างตัวตนของแบรนด์ เนื่องจากจังหวะและเนื้อเพลงจะสามารถบ่งบอกอัตลักษณ์ได้อย่างเด่นชัด เช่น หากแบรนด์เลือกใช้เพลงที่มีจังหวะและเนื้อเพลงแบบสนุกสนาน ก็จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มี personality ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Brand Channel พบว่า 96% ของแบรนด์ที่ใช้เพลงที่เข้ากับตัวตนของแบรนด์ จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้มากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์แลคตาซอยที่มีเพลงประจำแบรนด์ที่ร้องว่า “แลคตาซอย 5 บาท ร้อยยี่สิบห้ามิลลิตร ปริมาณคับกล่อง เต็มที่ ดื่มได้ดื่มดี ดื่มแลคตาซอย 5 บาท” ซึ่งช่วยสร้างการจดจำสินค้าไปได้โดยปริยาย

2. เสียงเพลงช่วยส่งเสริมยอดขายอีกหนึ่งผลพลอยได้ของการใช้ Music Marketing คือ การช่วยส่งเสริมยอดขาย เพราะเสียงเพลงจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และหากผู้บริโภครู้สึกชื่นชอบเพลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากที่จะอุดหนุนสินค้าหรือบริการของแบรนด์

Music Marketing ทำได้อย่างไร?
สำหรับธุรกิจใดที่ต้องการทำการตลาดด้วย Music Marketing ก็มีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงดังนี้
1. รู้จักตัวตนก่อนรู้ว่าแบรนด์ของคุณเป็นอย่างไร อยากที่จะสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาในรูปแบบไหน เพื่อบอกเล่าถึงตัวตนของแบรนด์เวลาที่คนจะนึกถึงแบรนด์ และส่งต่อคุณค่าความเป็นแบรนด์ให้แก่ลูกค้า  

2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายโดยต้องศึกษาก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ต้องการอะไร เพื่อที่เราจะได้สามารถเลือกใช้จังหวะและเนื้อเพลงให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปข้างต้นจะทำให้เห็นว่า Music Marketing นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดอันทรงพลังที่สามารถช่วยส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราพบเห็นแบรนด์ต่างๆ นิยมใช้ Music Marketing เป็นเครื่องมือทางการตลาดกันมากขึ้น

GET TO KNOW MUSIC MARKETING THE MARKETING STRATEGY THAT WILL HELP YOUR BUSINESS OUTSTANDING AND MEMORABLE 

One of the objectives in creating a brand is making the customer know and remember the brand. And have you ever known that one of the ways that will help your brand achieve this objective is “Music Marketing”. What is it? and how does it work? WIS Marketing concludes it for you in this article.

What does music marketing mean?
Music marketing refers to the marketing strategy that communicates through the sound and lyrics in a music in order to promote a brand and make the customer recognize a brand..How does music marketing work? Eric Sheinkip, CEO of Music Dealers and co-writer of “Hit Brands: How Music Builds Value for the World’s Smartest Brands” says there are plenty of benefits of music marketing such as; 

1. Build brand identityThe rhythm and lyrics can express the brand identity effectively. For example, if a brand uses a delightful rhythm and lyrics, the customers will know a brand as a delightful and friendly brand. .For instance, Lactasoy brand that uses the song “Lactasoy 5 Baht 150 ml. Full of quantity. Good for your health. Lactasoy 5 Baht.”

2. Improve the business salesOne of the benefits of music marketing is improving the business sales because the sound of music will motivate the customer to have mutual emotion. In addition, if the customer likes the song, it increases the chance to buy the product. 

What are the things you have to consider when using music marketing? 
1. Know your brand personality firstYou have to know your brand personality? What is the message that you want to tell the customer? in order to express your brand value to the customer.  

2. Know your customer targetNext, you have to know who your target customer is. What do they need? in order to choose the right music genre, rhythm, and lyrics in the music to serve the customer's needs. 

As you can see, music marketing is one of the powerful marketing strategies that enhance the marketing for your business. For this reason, it makes many brands use music marketing as a marketing tool.

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เคียงข้างคุณในทุกธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน WE GROW TOGETHER.
By your side in every business, ready to grow together. WE GROW TOGETHER.